MC Lille


Is de omloop Open of Gesloten?
Bekijk de Tweets hiernaast.     =======>
Of voor een GSM scroll naar beneden  !!!!        

 

Inschrijvingen trainingen/ Inscriptions entrainement:  

http://trainingen.mc-lille.be/

Nieuw: Algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar!! Lees de informatie die we vanuit de gemeente ontvangen hebben hieronder!!
 

 

Wedstrijden 2022

cambre


Hierbij de wedstrijddatums voor 2022:
 

Zondag  3-apr MC Lille
Maandag  18-apr MC Lille
Zondag  24-apr MC Lille
Zondag  8-mei MC Lille
Zaterdag 28-mei MC Lille
Maandag  6-jun MC Lille
Zondag  19-jun MC Lille
Zondag  3-jul MC Lille
Zondag  24-jul MC Lille
Zondag  14-aug MC Lille
Zondag  11-sep MC Lille
Zondag  25-sep MC Lille 3 uurscross
Zondag  2-okt Reserve datum

 

 

Vergunningsaanvraag 2022

weg naar 2022

 

Vanaf vandaag kunnen de vergunningen voor 2022 in orde gebracht worden.

Wij gaan ervan uit dat, ondanks de mindere december periode, de wedstrijden van 2022 terug een normaal verloop zullen krijgen. 

De piloten die een vergunningen hadden in 2021 herinneren zich wellicht nog dat het secretariaat van MC Lille (of VLM) de administratie bij Motorsport Vlaanderen in orde gebracht heeft.
Dit alles gebeurd in de “Magelan” software van BMB - Motorsport Vlaanderen.
In dit beheer systeem zijn alle aangesloten vergunninghouders van BMB en Motorsport Vlaanderen verwerkt.


Voor de aanvraag van 2022 wordt u de mogelijkheid geboden om zelf de aanvraag te doen in het “Magelan” systeem.
De “Regionale vergunninghouders” van MC Lille hebben hiervoor een mail ontvangen met daarin hun “Login” en “Paswoord”.

Nieuwe vergunninghouders kunnen ook hun vergunning in orde brengen via "Magelan".
Meer uitleg vind u via deze link: http://www.mc-lille.be/sites/default/files/2021-12/DigitaalAanvragen..pdf

De mensen die niet digitaal wensen te werken kunnen ook nog met een papieren aanvraag werken zoals in het voorbije jaar.
U kan deze “papieren versie” openen via deze link:
http://www.mc-lille.be/sites/default/files/2021-12/OpPapierAanvragen2022.pdf

 • Vul de vergunningsaanvraag volledig in (in drukletters). Let op dat ook het rijksregisternummer wordt ingevuld). Een onvolledige vergunningsaanvraag zorgt voor problemen.
 • Leg bij Vic Bosch (0032 496826298) uw nummer vast.
 • De kostprijs voor een regionale vergunning bedraagt 100€.
 • Voor een minderjarige piloot dienen de twee ouders (of voogd) de vergunningsaanvraag te ondertekenen blz 2.
 • Voor de minderjarigen mag uiteraard een sportarts de medische verklaring ondertekenen, maar een handtekening van een huisdokter wordt ook aanvaard.

 

Stuur alles per post naar:
          MotorClub Lille 
          Boskant, 118
          2275 Lille

 

Of per mail naar:
          b
osch.vic@telenet.be
          jef@mc-lille.be 

Wij brengen dan alles verder in orde en sturen u een nieuw kaartje op voorwaarde dat: 

 • Alles gegevens leesbaar en correct ingevuld zijn.
 • De getekende doktersverklaring in orde is.
 • Voor een minderjarige het akkoord van beide ouders in orde en ondertekend is.
 • De betaling in orde is.

Betaling kan electronisch via het Magelan systeem of via overschrijving het rekeningnummer op de papieren versie.

Bij vragen kan u contact opnemen met Jef Leysen 0477 557681 

Alvast bedankt

 

Labels

Corona, vierde golf?.........Toch terug iets opletten?

corona

 

Vanuit de gemeente hebben we de volgende instructies gekregen betreffende Corona:

Voor de concrete info kan je terecht op: Maatregelen tijdens de coronacrisis | Vlaanderen.be

Dit is de officiële website van Vlaanderen aangaande de Covid19 pandemie en de daarbij horende maatregelen.

Op deze pagina lees ik inzake mondmaskerplicht:

Mondmaskerplicht

Het dragen van mondmaskers (neus en mond volledig bedekt) is algemeen verplicht voor iedereen vanaf de leeftijd van 6 jaar:

 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen, diensten en overheidsgebouwen;
 • in handelszaken, winkels en winkelcentra;
 • in de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in de publieke binnenruimtes van culturele instellingen, feestzalen, sportinrichtingen (ook fitnesscentra), in de recreatieve- en evenementensector;
 • in de gebouwen voor erediensten en andere levensbeschouwelijke activiteiten
 • bij verplaatsingen in gerechtsgebouwen, ook in de zittingszalen
 • in de horeca, voor het personeel en voor de klanten wanneer deze niet aan tafel of aan de toog zitten;
 • in de besloten ruimten van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen (bv. kappers), zowel voor het personeel als voor de klanten
 • voor de medewerkers, organisatoren en het publiek tijdens evenementen (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen), culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, alsook tijdens massa-evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen;
 • tijdens private bijeenkomsten binnen vanaf 50 personen en buiten vanaf 100 personen;
 • wanneer u een bezoek brengt aan een locatie waar het CST gevraagd wordt.

 

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Daarnaast blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen wanneer de veiligheidsafstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden.

Daarnaast kan je via Wat zijn de maatregelen als je wil sporten? | Sport Vlaanderen volgende melding vinden:

Publiek

 • Indoor is publiek niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen.
 • Outdoor is wel publiek toegelaten. Indien het publiek outdoor onder de 100 personen blijft, wordt afstand houden aanbevolen en is het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur verplicht.

Met vriendelijke groeten

 

 

Wedstrijden 2021Beste,

Omdat alle Coronacijfers de goede weg opgaan heeft MC Lille de intentie om vanaf 8 augustus de wedstrijden te hervatten.

Er is op dit moment nog geen formele toelating vanuit de gemeente, maar gezien de versoepelingen die nu bijna wekelijks worden toegestaan zullen naar onze mening de wedstrijden in nagenoeg normale omstandigheden met beperkte Corona maatregelen kunnen doorgaan.

Voor het seizoen 2021 zijn de vijf volgende datums voorzien voor clubwedstrijden:
 

Zondag 8 augustus

MC Lille

Zondag 22 augustus

MC Lille

Zondag 5 september

MC Lille

Zondag 12 september

MC Lille

Zondag 26 september

MC Lille

 

Om algemene chaos tijdens de inschrijvingen van de eerste wedstrijden te vermijden willen we vragen jezelf  zo snel mogelijk aan te melden bij Vic Bosch zodat de we uw gegevens reeds kunnen opnemen in ons systeem.

(mail: bosch.vic@telenet.be   GSM: 0496 82 62 98)
Let op: Vic is afwezig van 17/7 tot 31 Juli.

 

Als lid van de erkende en gesubsidieerde federatie Motorsport Vlaanderen zijn we verplicht iedereen die geen Motorsport Vlaanderen of FMWB licentie heeft met een dagvergunning te laten rijden.
We kunnen deze dagvergunning aanbieden aan een prijs van 10€.
De Nederlandse rijders die in het verleden een “geel kaartje” hadden kunnen dit kaartje nog steeds gebruiken. Let op: dus wel met het betalen van een dagvergunning.

 

Alvast bedankt.

 

 

Inschrijvingen trainingen

 

CORONA:

 • Het algemene mondmaskerdracht is niet meer van toepassing in de buitenlucht.
  Men dient wel een mondmasker bij zich te hebben, welke dient gebruikt te worden als de afstand van 1.5 meter niet kan gegarandeerd worden.
 • In de kantine gelden de horecamaatregelen. Dit wil zeggen dat men bij het binnenkomen een mondmasker draagt en het mag af zetten wanneer men aan een tafel zit.
  Max 8 personen aan een tafel.
 • Het systeem van 1 begeleider per piloot blijft, maar er mogen meerdere personen als bezoeker mee komen.
 • Wandelaars zijn vanaf heden ook toegestaan op ons terrein, mits ze de nodige coronamaatregelen naleven (mondmaskerplicht bij samenscholing).
 • Overnachtingen (tent of mobilehome) zijn op ons domein ook toegestaan op de datums die zijn aangeduid op onze overnachtingskalender.
  De campers dienen 6 meter uit elkaar te staan en per camper dient een registratie van de personen aan de ingang te gebeuren.
  Denk eraan jezelf op de parking te plaatsen die voorzien is op uw bevestiging.

Onze burgemeester rekent op ieders gezond verstand, maar vermits er in het verleden altijd de nodige discipline geweest is mag dit geen probleem zijn.


Namens het bestuur wensen wij iedereen enorm veel plezier, hou het gezond en veilig.

Jef Leysen

 

Onze milieu bijdrage

zonnepanelen


In samenwerking met de firma SolarPro zijn op het dak van onze kantine zonnepanelen geplaatst.
MotoClub Lille wil hiermee zijn bijdrage leveren aan de "groene energie" productie in onze gemeenschap.

We maken ons sterk dat we hiermee nog beter gewapend zijn voor de toekomst.

Voor het bestuur
Jef Leysen
 

 

Gesloten wegens Corona

gesloten wegens Corona


Door de Corona maatregelen welke vastgelegd zijn in het laatste MB zal de omloop tot nader order gesloten zijn.

Jammer,

Jef Leysen
 

 

Abonneer op